Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Kluthe Benelux BV is specialist op het gebied van chemische producten voor oppervlaktetechnieken en metaalbewerking. Wij bieden onze klanten, naast de producten, ook efficiënte voorlichting aan. Het gaat hierbij om technische en commerciële voorlichting. Deze voorlichting omvat niet alleen het kwaliteitsaspect van de producten en diensten, maar ook de raakvlakken hiervan met veiligheid, gezondheid en het milieu. Door kwaliteit, voorlichting, service en herbewerking wil Kluthe een leidende positie in de markt innemen.

Kwaliteit en service

De kwaliteit van productontwikkeling en het productieproces resulteren in een goede prijs/kwaliteit verhouding van onze producten. Dit in combinatie met klantenservice en de continue zorg die Kluthe Benelux BV bij al deze factoren besteedt aan veiligheid, gezondheid en milieu, bepalen het succes van onze onderneming. Kluthe Benelux BV werkt bij het ontwikkelen van haar activiteiten intensief samen met haar klanten en leveranciers.De producten en diensten moeten voldoen aan onze kwaliteits- en milieueisen en aan die van onze klanten. Om het beleid ten aanzien van kwaliteit en milieu inhoud te geven hanteert Kluthe Benelux BV een managementsysteem. Dit systeem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale normen ISO 9001-2015 en ISO 14001-2015. Door preventie, verbeteringen en vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend verbeterd.

Wet- en regelgeving

Kluthe Benelux BV zal aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoen. Waar dit uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en milieu wenselijk is, nemen wij maatregelen die uitgaan boven de wettelijke eisen. Deze maatregelen moeten altijd economisch, technisch en praktisch haalbaar zijn. Bij onze bedrijfsactiviteiten zijn onderstaande eisen een integraal onderdeel van de besluitvorming:

  • Milieu
  • Het verminderen van de milieueffecten (vervuiling) bij al onze processen;
  • Het verminderen van de milieulast (energie en afval).

Veiligheid

  • Het voorkomen van ongevallen en milieu-incidenten;
  • Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers, afnemers, omwonenden en alle andere personen die in aanraking komen met onze activiteiten en producten.

Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid

Het personeel van Kluthe Benelux BV is gebonden aan Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid (KAM). Jaarlijks worden de KAM-doelstellingen verwoord in het KAM-jaarverslag. Personeel en externe betrokkenen worden geïnformeerd over de voor hun relevante onderdelen van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieusysteem. Zij leveren met hun bekwaamheden en ideeën een bijdrage om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.
De directie,
J. Westerveld