Diensten

Support After Sales (SAS)

Wij beschikken over een team van gekwalificeerde applicatietechnici, die u begeleiden bij het verwerken van onze producten. Zij stellen samen met u de optimale procesparameters vast om de op uw bedrijfsomstandigheden optimale resultaten te bereiken en te garanderen. Door regelmatige bezoeken worden alle aspecten met u geëvalueerd en eventueel noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Alle bevindingen worden vastgelegd in rapportages ter ondersteuning van uw eigen kwaliteitssystemen.

ON-SITE MANAGEMENT

Wij zijn met onze technici veelal dagelijks aanwezig in het bedrijf van onze key-accounts om zodoende een totale controle van de lopende processen en de daarbij behorende werkzaamheden te garanderen.

Deze on-site dienstverlening stelt u niet alleen in staat zich te concentreren op uw core business maar brengt, dankzij onze multidisciplinaire aanpak, vele onvermoede synergiën tussen bestaande processtromen tot stand. Deze vertalen zich veelal in kostenbesparingen en hogere kwaliteitsstandaarden.

De volgende on-site services bieden wij aan:

• Total fluid management
• Total solvent management
• Total afvalwater management
• Total waste management