De AVG: wat doet Kluthe met uw gegevens?

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbestanden (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Ook voor Kluthe.

Zeer zorgvuldig
Kluthe verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om namen, functies, e-mailadressen en telefoonnummers van de eigen medewerkers, maar ook van klanten en leveranciers. Die gebruiken we bijvoorbeeld om orders op te stellen, mailings te versturen of klantonderzoek te doen. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Privacybeleid
De AVG vervangt de Wet op de bescherming persoonsgegevens. De AVG bepaalt onder andere dat bedrijven en organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de nieuwe Europese privacywet houden. Hiervoor heeft Kluthe een verwerkingsregister opgesteld. Daarin staat precies beschreven waarom wij bepaalde gegevens bewaren, wie er toegang toe heeft en hoelang we ze bewaren. Het privacybeleid van Kluthe staat ook uitgelegd op onze website: www.kluthe.nl/privacybeleid.

Datalekken
Onder de nieuwe AVG blijft de ‘meldplicht datalekken’ bestaan. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en (overheids)organisaties ernstige datalekken direct moeten melden aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In het verlengde hiervan heeft Kluthe ook een interne procedure opgesteld om datalekken te voorkomen en een stappenplan als er toch een datalek wordt gesignaleerd.

Contactpersoon Gegevensbescherming
Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Kluthe? Neem dan contact op met onze contactpersoon Gegevensbescherming via e-mail.

 

Lees hier de andere artikelen uit In Process oktober 2018:

Kluthe op SURFACE Campus 2018
De nieuwste innovaties van Kluthe
IJzerfosfateren op kamertemperatuur
Column van Rudy van Egten
Passiveren ná stralen
Decorrdal SAZ 4.0: ready for use
Veilig werken met de WIK
Alle veiligheidsaspecten op één kaart

Spoelen en reinigen zonder VOS
Hoogwaardige spoelverdunners
Testen op corrosiebescherming
Een kijkje in het Technical Center van Kluthe
Het 5C-concept: harmony in chemistry
Optimale efficiency voor het beste resultaat
De nieuwe privacywet
Wat doet Kluthe met uw gegevens?