Veilig werken met de WIK

Welke gevaarlijke stoffen bevat een product? En welke beschermingsmiddelen moet ik dragen? Met de werkplekinstructiekaarten (WIK’s) van Kluthe is dat in één oogopslag duidelijk.

Zorgvuldigheid
De producten van Kluthe voldoen aan alle veiligheids- en milieueisen. Toch vraagt werken met chemische stoffen altijd om de grootste zorgvuldigheid. Daarom heeft Kluthe voor elk product overzichtelijke werkplekinstructiekaarten (WIK’s) ontwikkeld. Op de WIK zijn in één oogopslag de belangrijkste veiligheidsaspecten van het betreffende product zichtbaar. Het belang en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) staat daarbij centraal.

 

 

Blootstellingsscenario’s
WIK kan samen met het veiligheidsinformatieblad (VIB) automatisch worden gedownload bij aankoop van een specifiek product (of is op aanvraag beschikbaar). Het VIB geeft gedetailleerde informatie over de eventuele risico’s voor de gebruikers en het milieu. Binnenkort worden bij zowel VIB als WIK ook de relevante blootstellingsscenario’s vermeld. Daarin staat hoeveel aaneengesloten minuten of uren volgens Europese en lokale normen met een bepaalde stof mag worden gewerkt.

Veilig voor mens en milieu
Kluthe werkt continu aan nieuwe formuleringen die nog veiliger zijn voor mens en milieu. Alle productreeksen uit ons 5C-concept bieden uitstekende alternatieven die vrij zijn van gevaarlijke stoffen als N-methylpyrrolidon (NMP), zeswaardig chroom en waterstoffluoride (HF). Daarmee lopen we vaak al vooruit op de steeds strengere wet- en regelgeving voor chemische stoffen.

 

Lees hier de andere artikelen uit In Process oktober 2018:

Kluthe op SURFACE Campus 2018
De nieuwste innovaties van Kluthe
IJzerfosfateren op kamertemperatuur
Column van Rudy van Egten
Passiveren ná stralen
Decorrdal SAZ 4.0: ready for use
Veilig werken met de WIK
Alle veiligheidsaspecten op één kaart

Spoelen en reinigen zonder VOS
Hoogwaardige spoelverdunners
Testen op corrosiebescherming
Een kijkje in het Technical Center van Kluthe
Het 5C-concept: harmony in chemistry
Optimale efficiency voor het beste resultaat
De nieuwe privacywet
Wat doet Kluthe met uw gegevens?