Orde en netheid bij Kluthe

Netjes houdt netjes en dat werkt aanstekelijk. Niemand is te beroerd om de werkplek netjes te houden, netjes maken is altijd moeilijker. Onze productie heeft hiervoor het 5S systeem met succes geïmplementeerd.

5S is een middel om betrokkenen bewust te laten zijn van hun werkomgeving. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus.

5S is een onderdeel in het Lean-gedachtegoed en staat voor:

  1. Seiri:           Sorteren (sort), behoudt datgene wat nodig is.
  2. Seiton:         Schikken, ordenen (straighten), ruim de dingen zo op, dat je ze snel kunt vinden.
  3. Seiso:          Schoonmaken (shine), houd de dingen schoon.
  4. Seiketsu:     Standaardiseren (standardize), doe de goede dingen op dezelfde goede wijze.
  5. Shitsuke:     Standhouden (sustain), hou vol, met wilskracht en toewijding.

Met 5S hebben wij een verhoging van de productiviteit binnen onze productieafdeling bereikt.