Procesbeheersing bij de nieuwe generatie lage temperatuurprocessen

In het decembernummer van het magazine #VOMinfo is een artikel gepubliceerd over de door Kluthe ontwikkelde innovatieve metaalvoorbehandelingsprocessen op kamertemperatuur om een antwoord te bieden op de nieuwe realiteit van hoge energiekosten. Deze lage temperatuurprocessen kunnen ook gecombineerd worden met ons automatisch meet- en doseersysteem Hakucare Digital Platform.