Verf-, drukinkt,- lijm- en kitindustrie ondervindt grondstoffen schaarste

De sterke conjuncturele groei in China en het tekort aan transportmogelijkheden zetten de toelevering van grondstoffen op scherp. De verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie in Europa wordt momenteel geconfronteerd met grote schaarste aan grondstoffen, sterk stijgende grondstofprijzen en onvoldoende transportmiddelen.

De trend was eind vorig jaar al ingezet: wereldwijd is er een grote vraag naar grondstoffen terwijl er, mede door het uitvallen van productielocaties en indirect door Corona, onvoldoende aanbod is. Dat heeft enerzijds een effect op de grondstof­prijzen, anderzijds heeft het gevolgen voor de leverbaarheid van chemie, verven, lijmen, kitten en drukinkten. Producenten in deze industrietak willen hun producten kunnen blijven leveren en zetten zich volop in om grondstoffen te kopen, eventueel op de internationale markt.

Als het gelukt is de benodigde grondstoffen te bemachtigen, kan het transport een obstakel vormen. Er is namelijk een tekort aan zeecontainers en zeevrachtschepen, waardoor de transportkosten wereldwijd sterk zijn gestegen. Daarenboven is de schaarste aan grondstoffen ook voelbaar in de beschikbaarheid van specifieke verpakkingsmaterialen. Zo zijn metalen verpakkingen als blikken en vaten in korte tijd sterk in prijs gestegen en lopen de levertijden op.

Voor de coatingindustrie is de schaarste van grondstoffen breed voelbaar, maar vooral voor epoxy- en polyesterharsen, MDI, oplosmiddelen, polyolen en titaandioxide is de situatie nijpend. Epoxyharsen lieten bijvoorbeeld de afgelopen maanden een kostenstijging zien tot 60%.

De mix van toenemende vraag naar grondstoffen, capaciteitsproblemen in de productie ervan en de schaarste in verpakkingsmiddelen , alsmede de schaarste in transportmiddelen voor vervoer van Azië naar Europa zorgen voor een nijpende situatie. Dit kan op termijn leiden tot force majeure voor leveranciers van verf, drukinkt, lijmen en kitten. Het advies is vooral goed contact te houden met uw toeleverancier.

Bron: Vereniging ION