Voorkomen, verminderen en compenseren: duurzaam CO2-management bij Kluthe

Ieder jaar bespaart Kluthe grote hoeveelheden CO2 door efficiënt grondstoffengebruik, recycling en innovatieve processen: sustainable chemistry. Voorkomen is onze prioriteit.

We nemen echter ook verantwoordelijkheid voor emissies die we vandaag niet kunnen vermijden. Naast het duurzame beheer van bossen in Canada, ondersteunen we ook het Pacajai Forest Conservation Project in het Amazonegebied in Portel, Brazilië. Het Amazoneregenwoud beslaat nog steeds een gebied groter dan 8 miljoen m2 kilometer. In de laatste decennia is ontbossing enorm toegenomen als gevolg van de ontginning voor landbouw en illegale houtkap. Het Pacajai-project beschermt 150.000 hectare aan bedreigd bosgebied en voorkomt de emissie van enorme hoeveelheden CO2. Door ondersteuning van dit project compenseert Kluthe haar onvermijdelijke broeikasgasemissies (scope 1 en 2).