Privacybeleid

Privacybeleid

Net als de meeste andere websites gebruikt ook deze website cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware verspreiden. Naast het cookie van Google Analytics gebruikt deze site alleen cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten werken.

Cookie van Google Analytics
Om onze websites te kunnen verbeteren willen we graag weten hoe vaak ze bezocht worden en welke pagina´s bezoekers interessant vinden. Op deze website wordt Google Analytics gebruikt. Dit programma meet statistieken van de website: aantal bezoekers, welke pagina’s worden bekeken etcetera.

Het cookie van Google Analytics verdient expliciete vermelding in een cookiebeleid omdat het hier niet gaat om een cookie dat strikt noodzakelijk is om de website te laten werken, maar om een een zogenaamd tracking cookie. De door dit cookie opgehaalde informatie (met inbegrip van IP-adressen) wordt overgebracht naar Google, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie vervolgens om over de website-activiteit te rapporteren. Zo worden de geanonimiseerde IP-adressen gebruikt om te kunnen rapporteren over de locatie van waaruit bezoekers de website bekijken (geo-tracking). Google gebruikt anoniem gemaakte gegevens ook om andere diensten aan te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om diensten waarmee webmasters kunnen bekijken hoe goed hun website bezocht wordt in vergelijking met andere, vergelijkbare sites.

Door het geven van toestemming voor het gebruik van cookies gaat u ermee akkoord dat uw bezoek aan deze website door Google in bezoekersstatistieken wordt verwerkt.

Kluthe Privacyverklaring voor vertegenwoordigers van klanten (NL, EN, F)

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”) uw persoonsgegevens verwerkt.

KLUTHE kan uw persoonsgegevens verwerken, indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft gekocht of gehuurd, dat wordt aangeboden door KLUTHE. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor klanten.

Indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan KLUTHE, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor leveranciers.

Als u werknemer bent of bent geweest van KLUTHE, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor werknemers.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming 

KLUTHE is als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de geldende wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de medewerker gegevensbescherming („Privacy Officer“) van KLUTHE op avg@kluthe.nl of per post of telefoon op:

Kluthe Benelux BV, Postbus 312, NL-2400 AH Alphen aan den Rijn, Nederland, +31 172 516000

Welke categorieën van persoonsgegevens worden door KLUTHE verwerkt?

KLUTHE verwerkt alle of een gedeelte van de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer

Gegevens over beroep en betrekking zoals bedrijfsnaam, functie, vestigingsplaats, land

Contractgegevens, zoals verkooporders, contracten en andere overeenkomsten tussen u en KLUTHE

Verwerkingsgrond en doeleinden van de gegevensverwerking

KLUTHE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de hieronder vermelde verwerkingsgronden en voor de volgende doeleinden (die elk nader worden toegelicht).
Wettelijke verplichting. KLUTHE kan bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om transacties te rapporteren aan een belastingdienst waarbij KLUTHE uw persoonsgegevens moet verwerken.

Uitvoering van de overeenkomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat KLUTHE verplicht is om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de voorwaarden en overeenkomsten van een order of servicecontract dat door u of uw werkgever is ondertekend.

Gerechtvaardigd belang. Het beheer van de dagelijkse werkzaamheden conform wettelijke en redelijke handelspraktijken waaronder het beheer van klantenrelaties om contract(en) uit tvoeren waarbij u of uw werkgever een partij is en/of om stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om een contract met u of uw werkgever te sluiten, wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in hoofde van KLUTHE.

In uitzonderlijke gevallen en alleen als er geen andere verwerkingsgrond van toepassing is, kan KLUTHE uw individuele toestemming vragen om uw persoonsgegevens in volgende gevallen te verwerken. Indien uw toestemming is verkregen, bent u te allen tijde gerechtigd deze in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Communicatie voor promotie- en marketingdoeleinden zoals het verzenden van onze periodieke nieuwsbrief/magazines, informatie over onze producten, promotie- en advertentiemateriaal, uitnodigingen voor evenementen die door ons of derden waarmee we samenwerken worden georganiseerd.

Klantonderzoeken, zoals onderzoeken inzake klanttevredenheid, productkwaliteit en procesverbetering.

Hoe ontvangt KLUTHE uw persoonsgegevens?

KLUTHE ontvangt de persoonsgegevens in de eerste plaats van u en uw werkgever.

Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet aan Kluthe overmaakt?

KLUTHE heeft sommige persoonsgegevens nodig om te communiceren met klanten voor zakelijke doeleinden. Het niet overmaken van persoonsgegevens belemmert de verwerking en levering van de producten en diensten die u of uw werkgever verwachten van KLUTHE.

Hoe deelt KLUTHE uw persoonsgegevens? Worden ze doorgegeven buiten de EU/EER?

KLUTHE zal normaal uw persoonsgegevens niet delen met personen buiten KLUTHE, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving. Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, kan KLUTHE uw persoonsgegevens toch delen met een ander KLUTHE Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de EU/EER. Eveneens kan KLUTHE , als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, deze persoonsgegevens delen met derde bedrijven en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.
KLUTHE zal in alle gevallen alle redelijke inspanningen leveren om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te realiseren, zoals dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van overeenkomsten voor interne of externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde Standaardbepalingen, het gebruik van het EU-US Privacy Shield of andere gelijkaardige mechanismen die op enig moment zijn erkend of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Als u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van KLUTHE.

Hoe lang bewaart KLUTHE uw persoonsgegevens?

KLUTHE bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of voor het uitvoeren van de overeenkomst, rekening houdend met bijvoorbeeld de contractuele termijn, vereisten van garantie en productaansprakelijkheid. KLUTHE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van KLUTHE informatie te krijgen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door KLUTHE evenals om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u KLUTHE verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op doorgifte van uw persoonsgegevens (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), indien de verwerking van uw persoonsgegevens door KLUTHE plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en wanneer deze geautomatiseerd is.

Kluthe Privacyverklaring voor vertegenwoordigers van leveranciers (NL, E, F)

Verklaring over persoonsgegevens

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”) uw persoonsgegevens verwerkt

KLUTHE kan uw persoonsgegevens verwerken, indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft gekocht of gehuurd, dat wordt aangeboden door KLUTHE. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor klanten.

Indien u een individu of een werknemer bent of bent geweest van een bedrijf dat een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan KLUTHE, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor leveranciers.

Als u werknemer bent of bent geweest van KLUTHE, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor werknemers.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

KLUTHE is, als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de geldende wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de medewerker gegevensbescherming („Privacy Officer“) van KLUTHE op avg@kluthe.nl of per post of telefoon op:

Kluthe Benelux BV, Postbus 312, NL-2400 AH Alphen aan den Rijn, Nederland, +31 172 516000

Welke categorieën van persoonsgegevens worden door KLUTHE verwerkt?Close

KLUTHE verwerkt alle of een gedeelte van de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens van vertegenwoordigers van leveranciers, zoals werkadres, e-mail, telefoonnummer.

Gegevens over beroep en betrekking, zoals bedrijfsnaam, functie, vestigingsplaats, land

Contractgegevens, zoals verkooporders, contracten en andere overeenkomsten tussen u en KLUTHE

Verwerkingsgrond en doeleinden van de gegevensverwerking

KLUTHE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

Gerechtvaardigd belang. Het beheer van de dagelijkse werkzaamheden conform wettelijke en redelijke handelspraktijken waaronder het beheer van relaties met leveranciers om contract(en) uit te voeren waarbij u of uw werkgever een partij is en/of om stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om een contract met u of uw werkgever te sluiten, wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in hoofde van KLUTHE.

KLUTHE zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Communicatie met uw werkgever in het kader van het beheer van relaties van KLUTHE met haar leveranciers, om contract(en) uit te voeren waarbij u of uw werkgever een partij is en/of om stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om een contract te kunnen sluiten met u of uw werkgever.

Hoe ontvangt KLUTHE uw persoonsgegevens?

Van u of uw werkgever.

Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet aan KLUTHE overmaakt?

KLUTHE heeft sommige persoonsgegevens nodig om te communiceren met leveranciers voor zakelijke doeleinden. Het niet overmaken van persoonsgegevens belemmert de verwerking van de producten en diensten die u of uw werkgever verwachten van KLUTHE.

Hoe deelt KLUTHE uw persoonsgegevens? Worden ze doorgegeven buiten de EU/EER?

KLUTHE zal normaal uw persoonsgegevens niet delen met personen buiten KLUTHE, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving. Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, kan KLUTHE uw persoonsgegevens delen met een ander KLUTHE Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de EU/EER. Eveneens kan KLUTHE, als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, deze persoonsgegevens delen met een derde leverancier, waaronder leveranciers buiten de EU/EER.

KLUTHE zal in alle gevallen alle redelijke inspanningen leveren om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te realiseren, zoals dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van overeenkomsten voor interne of externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde Standaardbepalingen, het gebruik EU-US Privacy Shield of andere gelijkaardige mechanismen die op enig moment zijn erkend of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Als u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van KLUTHE.

Hoe lang bewaart KLUTHE uw persoonsgegevens?

KLUTHE bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of voor het uitvoeren van de overeenkomst, rekening houdend met bijvoorbeeld de contractuele termijn, vereisten van garantie en productaansprakelijkheid. KLUTHE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van KLUTHE informatie te krijgen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door KLUTHE evenals om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u KLUTHE verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op doorgifte van uw persoonsgegevens (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder) indien de verwerking van uw persoonsgegevens door KLUTHE plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en wanneer deze geautomatiseerd is.

Customer Representative Privacy Notice

This notice provides information about the processing of your personal data by Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”).

KLUTHE may process personal data about you, if you are or have been an individual, or the employee of a company, that has bought or rented a product or service offered by KLUTHE. In this case, please read out Customer notice.

If you are or have been an individual, or the employee of a company, that has sold or rented a product or service to KLUTHE, we might process personal data about you. In this case, please read our Supplier notice.

If you are or have been employed by KLUTHE, we may process personal data about you. In this case please read our Employee notice.

Identity and contact details of the controller and privacy officer

KLUTHE, as controller of personal data, is responsible for the processing of personal data that relate to you under applicable data protection laws and regulations.

If you have questions regarding the processing of your personal data, please contact KLUTHE’s privacy officer at avg@kluthe.nl or by post or phone at:

Kluthe Benelux BV, PO Box 312, NL-2400 AH, Alphen aan den Rijn, Netherlands, +31 172 516000

What categories of personal data will KLUTHE process?

KLUTHE will process all or a part of the following categories of personal data:

Contact data, such as name, email address, telephone number

Organizational data, such as company name, job position, place of work, country

Contractual data, such as purchase orders, contracts and other agreements between you and KLUTHE

Legal basis and purposes of the processing

KLUTHE will process your personal data based on either of the following legal grounds and for the following purposes, see also further details below.

Legal obligation. Example, KLUTHE may be obliged by law to report transactions to a tax authority requiring KLUTHE to process your personal data.

Contractual obligation. Example, KLUTHE may be required to process your personal data to fulfill the terms and agreements of an order or a service contract signed by you or your employer.

Legitimate interests. KLUTHE’s legitimate interests include the interest to manage its daily operations according to lawful and fair business practices including managing its relationships with its customer in order to perform contract(s) to which you or your employer is a party and/or to take steps necessary prior to entering into a contract with you or your employer.

In exceptional cases and only when no other legal ground can be applied, KLUTHE may ask separately for your consent to process your personal data for the following purposes. If consent is collected, you are always entitled to withdraw your consent, which will however not affect the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.

Promotional communications and marketing purposes such as the sending of our periodic newsletter/magazines, information on our products, promotional and advertising material, invitations to events organized by us or from third-party companies with whom we collaborate.

Customer surveys purposes, such as end customer satisfaction surveys, product quality surveys, process improvement surveys

From where will KLUTHE obtain your personal data?

KLUTHE will primarily obtain your personal data from yourself and your employer.

What happens if you do not provide KLUTHE with any personal data?

Some personal data is necessary in order for KLUTHE to interact with its customers for business purposes. Not providing personal data will inhibit the handling and delivery of the products and services that you or your employer might expect from KLUTHE.

How will KLUTHE share your personal data? Will it be transferred outside EU/EEA?

KLUTHE will normally not share your personal data with anyone outside of KLUTHE, unless required by law or regulation. However, KLUTHE may, if necessary to fulfill the purpose for processing the personal data, share your personal data with another KLUTHE Group company, including companies outside of the European Union or the European Economic Area EU/EEA. KLUTHE may also, if necessary to fulfill the purpose for processing the personal data, share your personal data with third party companies and suppliers including companies and suppliers outside the EU/EEA.

KLUTHE will secure that appropriate safeguards are in place which provide adequate levels of protection of your personal data as required by applicable data protection laws. For example, this may include the use of intercompany or external data processing agreements based on EU approved Standard Contractual Clauses or EU-US Privacy Shield or such other mechanisms as have been recognized or approved by the relevant authorities from time to time. If you have questions about the transfer, please contact KLUTHE’s privacy officer.

For how long will KLUTHE keep your personal data?

KLUTHE will keep your personal data as long as required to fulfill its legal or contractual obligations taking into account for example the contractual period, warranty and product liability requirements, and no longer than is required for KLUTHE to fulfill the purposes for which the personal data was collected.

Your data protection rights

You have the right to request from KLUTHE information about the personal data processed about KLUTHE and access to such personal data. You also have a right to request rectification of your personal data if this is incorrect and request erasure of your personal data. Further, you have a right to request restriction of the processing of your personal data meaning that you request KLUTHE to limit its processing of your personal data under certain circumstances. There is also a right for you to object to the processing based on legitimate interest or processing for direct marketing. You have as well the right to data portability (transfer of your personal data to another controller) if KLUTHE’s processing if your personal data is based on consent or contractual obligation and is automated.

Supplier Representative Privacy Notice

Personal Data notice 

This notice provides information about the processing of your personal data by Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”).

KLUTHE may process personal data about you, if you are or have been an individual, or the employee of a company, that has bought or rented a product or service offered by KLUTHE. In this case, please read out Customer notice.

If you are or have been an individual, or the employee of a company, that has sold or rented a product or service to KLUTHE, we might process personal data about you. In this case, please read our Supplier notice.

If you are or have been employed by KLUTHE, we may process personal data about you. In this case please read our Employee notice.

Identity and contact details of the controller and privacy officer

KLUTHE, as controllers of personal data, are responsible for the processing of personal data that relate to you under applicable data protection laws and regulations.

If you have questions regarding the processing of your personal data, please contact KLUTHE’s privacy officer at avg@kluthe.nl or by post or phone at:

Kluthe Benelux BV, PO Box 312, NL-2400 AH Alphen aan den Rijn, Netherlands, +31 172 516000

What categories of personal data will KLUTHE process?

KLUTHE will process all or part of the following categories of personal data:

Supplier representative contact data, such as name, workplace address, e-mail address, telephone number.

Organizational data, such as company name, job position, place of work, country

Contractual data, such as purchase orders, contracts and other agreements between you and KLUTHE

Legal basis and purposes of the processing

KLUTHE will process your personal data based on:

Legitimate interests. KLUTHE’s legitimate interests include the interest to manage its daily operations according to lawful and fair business practices, including managing its relationships with its suppliers in order to perform contract(s) to which you or your employer is a party and/or to take steps necessary prior to entering into a contract with you or your employer.

KLUTHE will process your personal data for the following purposes:

To be able to communicate with your employer in order to manage KLUTHE´s relations to its suppliers, in order to perform contract(s) to which you or your employer is a party and/or to take steps necessary prior to entering into a contract with you or your employer.

From where will KLUTHE obtain your personal data?

From yourself or your employer.

What happens if you do not provide KLUTHE with any personal data?

Some personal data is necessary in order for KLUTHE to interact with its suppliers for business purposes. Not providing personal data will inhibit the handling of the products and services that you or your employer might expect from KLUTHE.

How will KLUTHE share your personal data? Will it be transferred outside EU/EEA?

KLUTHE will normally not share your personal data with anyone outside KLUTHE, unless required by law or regulation. However, KLUTHE may, if necessary to fulfill the purpose for processing the personal data, share your personal data with another KLUTHE Group company, including companies outside of EU/EEA. KLUTHE may also, if necessary to fulfill the purpose for processing the personal data, share your personal data with third party suppliers, including supplier outside he European Union or the European Economic Area (EU/EEA). KLUTHE will secure that appropriate safeguards are in place which provide adequate levels of protection of your personal data as required by applicable data protection laws. For example, this may include the use of intercompany or external data processing agreements based on EU approved Standard Contractual Clauses or EU-US Privacy Shield or such other mechanisms as have been recognized or approved by the relevant authorities from time to time. If you have questions about the transfer, please contact KLUTHE’s privacy officer.

For how long will KLUTHE keep your personal data?

KLUTHE will keep your personal data as long as required to fulfill its legal or contractual obligations taking into account for example the contractual period, warranty and product liability requirements, and no longer than is required for KLUTHE to fulfill the purposes for which the personal data was collected.

Your data protection rights

You have the right to request from KLUTHE information about the personal data processed about KLUTHE and access to such personal data. You also have a right to request rectification of your personal data if this is incorrect and request erasure of your personal data. Further, you have a right to request restriction of the processing of your personal data meaning that you request KLUTHE to limit its processing of your personal data under certain circumstances. There is also a right for you to object to the processing based on legitimate interest or processing for direct marketing. You have as well the right to data portability (transfer of your personal data to another controller) if KLUTHE’s processing if your personal data is based on consent or contractual obligation and is automated.

Kluthe Notice d’information protection des donnees personnelles pour les representants des clients

La présente notice fournit des informations sur le traitement de vos données personnelles par Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”).

KLUTHE peut traiter des données personnelles vous concernant si vous êtes ou avez été un particulier ou l’employé d’une entreprise qui a acheté ou loué un produit ou service proposé par KLUTHE. Dans ce cas, veuillez lire la présente notice s’adressant aux clients.

Si vous êtes ou avez été un particulier ou l’employé d’une entreprise qui a vendu ou loué un produit ou service à KLUTHE, il se peut que nous traitions des données personnelles vous concernant. Dans ce cas, veuillez lire la notice s’adressant aux fournisseurs.

Si vous êtes ou avez été employé par KLUTHE, nous pouvons traiter des données personnelles vous concernant. Dans ce cas, veuillez lire la notice s’adressant aux employés.

Identification et coordonnées du  responsable du traitement des données personnelles et du délégué à la protection des données

KLUTHE, en tant que responsables du traitement des données personnelles, est responsable du traitement des données personnelles qui vous concernent, en vertu des lois et réglementations en vigueur sur la protection des données.

Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter le délégué à la protection des données  à l’adresse e-mail avg@kluthe.nl ou par courrier postal ou téléphone:

Kluthe Benelux BV, BP 312, NL-2400 AH Alphen aan den Rijn, Pays Bas, +31 172 516000

Quelles sont les catégories de données personnelles que KLUTHE traitera?

KLUTHE est susceptible de traiter tout ou partie des données suivantes:

Coordonnées telles que nom, adresse e-mail, numéro de téléphone

Données d‘organigramme, telles que le nom d’une société, le poste, le lieu de travail, le pays

Données contractuelles, telles que des bons de commande, des contrats et autres accords entre vous et KLUTHE

Fondement juridique et finalités du traitement

KLUTHE traitera vos données personnelles sur la base des motifs légaux suivants et pour les finalités suivantes. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Obligation légale Exemple: KLUTHE peut être contraint par la loi de signaler des transactions à une administration fiscale obligeant donc KLUTHE à traiter vos données personnelles.

Obligation contractuelle Exemple: KLUTHE peut être tenu de traiter vos données personnelles pour remplir les conditions d’une commande ou d’un contrat de services signés par vous ou votre employeur.

Intérêts légitimes Les intérêts légitimes de KLUTHE incluent l’intérêt de gérer ses activités quotidiennes conformément aux pratiques commerciales licites et loyales , y compris gérer ses relations avec son client pour exécuter un ou des contrats auxquels vous ou votre employeur est partie et/ou de prendre les mesures nécessaires avant de conclure un contrat avec vous ou votre employeur.

Dans des cas exceptionnels, et seulement si aucun des fondements juridiques ci-dessus ne s’applique, alors KLUTHE peut vous demander un consentement explicite afin de traiter vos données personnelles. Si vous donnez votre consentement, vous êtes habilité à le retirer à tout moment, ce qui n’affectera toutefois pas la légalité du traitement basé sur le consentement avant son retrait.

Communications promotionnelles et fins marketing telles que l’envoi de nos newsletters/magazines périodiques, informations sur nos produits, matériel promotionnel et publicitaire, invitations à des manifestations organisées par nous ou par des sociétés tiers avec lesquelles nous collaborons.

Finalités d’enquêtes sur les clients, telles que des enquêtes de satisfaction des clients finaux, des enquêtes sur la qualité des produits, des enquêtes relatives à l’amélioration des processus.

Auprès de qui KLUTHE obtiendra-t-il vos données personnelles?

KLUTHE se procurera principalement vos données personnelles auprès de vous ou votre employeur.

Que se passe-t-il si vous ne fournissez pas de données personnelles à KLUTHE?

Certaines données personnelles sont nécessaires pour que KLUTHE interagisse avec ses clients à des fins commerciales. Ne pas fournir des données personnelles empêcherait le traitement et la fourniture des produits et services auxquelles vous ou votre employeur pourrait s’attendre de la part de KLUTHE.

De quelle manière vos données personnelles seront-elles partagées par KLUTHE? Sont-elles susceptibles d’être transférées en dehors de l’UE/EEE?

En principe, KLUTHE ne partagera pas vos données personnelles avec qui que ce soit en dehors du KLUTHE, sauf dans les cas imposés par  la loi ou la réglementation. Cependant, KLUTHE pourrait, si cela nécessaire au traitement de vos données personnelles, transmettre vos données personnelles au sein des  sociétés du Groupe KLUTHE, incluant des sociétés basée en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE ou EEE).

KLUTHE peut également, lorsque cela est nécessaire au traitement de vos données personnelles, partager ces dernières avec des prestataires, y compris avec un prestataire basé en dehors de de l’UE ou EEE. KLUTHE prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer des niveaux de protection adéquats de vos données personnelles, conformément à la législation sur la protection des données en vigueur. Par exemple, cela peut inclure le recours à des accords sur le traitement des données externes ou inter-sociétés sur la base de clauses contractuelles standard approuvées par l’UE, l’EU-US Privacy Shield ou d’autres mécanismes semblables ayant été reconnus ou approuvés par les autorités compétentes, de temps à autre. Pour toute question sur le transfert, veuillez contacter le responsable KLUTHE chargé de la protection des données.

Pendant combien de temps KLUTHE conservera-t-il vos données personnelles?

KLUTHE conservera vos données personnelles tant que cela est nécessaire pour répondre à ses obligations légales ou contractuelles, en tenant compte par exemple de la période contractuelle, des exigences liées à la garantie et à la responsabilité des produits, et pas plus longtemps que nécessaire pour KLUTHE à la réalisation des finalités de la collecte des données personnelles.

Vos droits en matière de protection des données

Vous avez le droit de demander à KLUTHE des informations au sujet des données personnelles traitées par KLUTHE et de l’accès à ces dernières. Vous avez également le droit de demander la rectification de vos données personnelles si elles sont incorrectes et de demander leur suppression. En outre, vous êtes habilité à demander la limitation du traitement de vos données personnelles, c’est-à-dire à demander à KLUTHE de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement basé sur l’intérêt légitime ou marketing direct. Vous avez aussi le droit à la portabilité des données (transfert de vos données personnelles à un autre responsable du traitement) si le traitement par KLUTHE de vos données personnelles se fonde sur le consentement ou une obligation contractuelle et qu’il est automatisé.

Notice d’information protection des données personnelles pour les représentants du fournisseur

Notice relative aux données personnelles

La présente notice fournit des informations sur le traitement de vos données personnelles par Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”).

KLUTHE peut traiter des données personnelles vous concernant si vous êtes ou avez été un particulier ou l’employé d’une entreprise qui a acheté ou loué un produit ou service proposé par KLUTHE. Dans ce cas, veuillez lire la notice s’adressant aux clients.

Si vous êtes ou avez été un particulier ou l’employé d’une entreprise qui a vendu ou loué un produit ou service à KLUTHE, il se peut que nous traitions des données personnelles vous concernant. Dans ce cas, veuillez lire notre notice s’adressant aux fournisseurs.

Si vous êtes ou avez été employé par KLUTHE, nous pouvons traiter des données personnelles vous concernant. Dans ce cas, veuillez lire notre notice s’adressant aux employés.

Identification et coordonnées du responsable du traitement des données personnelles et du délégué à la protection des données

KLUTHE, en tant que responsables du traitement des données personnelles, sont responsables du traitement des données personnelles qui vous concernent, en vertu des lois et réglementations en vigueur sur la protection des données.

Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse e-mail avg@kluthe.nl ou par courrier postal ou téléphone :

Kluthe Benelux BV, BP 312, NL-2400 AH Alphen aan den Rijn, Pays Bas, +31 172 516000

Quelles sont les catégories de données personnelles que KLUTHE traitera?

KLUTHE traitera toutes les catégories de données personnelles suivantes ou une partie d’entre elles:

Coordonnées du représentant du fournisseur, telles que nom, adresse du lieu de travail, adresse e-mail, numéro de téléphone.

Données organisationnelles, telles que le nom de la société, le poste, le lieu de travail, le pays

Données contractuelles, telles que des commandes d’achat, des contrats et autres accords entre vous et KLUTHE

Fondement juridique et finalités du traitement

KLUTHE procédera au traitement vos données personnelles sur les fondements  suivants:

Intérêts légitimes Les intérêts légitimes de KLUTHE consistent normalement à gérer ses activités quotidiennes conformément aux pratiques normales des affaires, y compris gérer ses relations avec ses fournisseurs pour exécuter un ou des contrats auxquels vous ou votre employeur est partie et/ou de prendre les mesures nécessaires avant de conclure un contrat avec vous ou votre employeur.

KLUTHE procédera au traitement de vos données personnelles pour les finalités suivantes:

Pour pouvoir communiquer avec votre employeur afin de gérer les relations de KLUTHE avec ses fournisseurs, pour exécuter un ou des contrats auxquels vous ou votre employeur est partie et/ou de prendre les mesures nécessaires avant de conclure un contrat avec vous ou votre employeur.

Comment sont collectées vos données personnelles par KLUTHE?

De vous ou de votre employeur.

Que se passe-t-il si vous ne fournissez pas de données personnelles à KLUTHE?

Certaines données personnelles sont nécessaires pour que KLUTHE interagisse avec ses fournisseurs à des fins commerciales. Ne pas fournir des données personnelles empêcherait le traitement des produits et services auxquelles vous ou votre employeur pourrait s’attendre de la part de KLUTHE.

De quelle manière vos données personnelles seront-elles partagées par KLUTHE? Sont-elles susceptibles d’être transférées en dehors de l’UE/EEE?

En principe, KLUTHE ne partagera pas vos données personnelles avec qui que ce soit en dehors du KLUTHE, sauf dans les cas imposés par  la loi ou la réglementation. Cependant, KLUTHE pourrait, si nécessaire au traitement de vos données personnelles, transmettre vos données personnelles au sein des  sociétés du Groupe KLUTHE, incluant des sociétés basée en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE ou EEE). KLUTHE peut également, lorsque cela est nécessaire au traitement de vos données personnelles, partager ces dernières avec des prestataires, y compris avec un prestataire basé en dehors de de l’UE ou EEE. KLUTHE prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer des niveaux de protection adéquats de vos données personnelles, conformément à la législation sur la protection des données en vigueur. Par exemple, cela peut inclure le recours à des accords sur le traitement des données externes ou inter-sociétés sur la base de clauses contractuelles standard approuvées par l’UE, l’EU-US Privacy Shield ou d’autres mécanismes semblables ayant été reconnus ou approuvés par les autorités compétentes, de temps à autre. Pour toute question sur le transfert, veuillez contacter le responsable KLUTHE chargé de la protection des données.

Pendant combien de temps KLUTHE conserver-t-il vos données personnelles?

En principe, KLUTHE conservera vos données personnelles tant que cela est nécessaire pour répondre à ses obligations légales ou contractuelles, en tenant compte par exemple de la période contractuelle, des exigences liées à la garantie et à la responsabilité des produits, et pas plus longtemps que nécessaire pour KLUTHE à la réalisation des fins de la collecte des données personnelles.

Vos droits en matière de protection des données

Vous avez le droit de demander à KLUTHE des informations au sujet des données personnelles traitées par KLUTHE et de l’accès à ces dernières. Vous avez également le droit de demander la rectification de vos données personnelles si elles sont incorrectes et de demander leur suppression. En outre, vous êtes habilité à demander la limitation du traitement de vos données personnelles, c’est-à-dire à demander à KLUTHE de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement basé sur l’intérêt légitime ou marketing direct. Vous avez aussi le droit à la portabilité des données (transfert de vos données personnelles à un autre responsable du traitement) si le traitement par KLUTHE de vos données personnelles se fonde sur le consentement ou une obligation contractuelle et qu’il est automatisé.