Opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

 

De belangrijkste reden voor het behalen van de ISO 9001-2015 certificering is het waarborgen van onder andere een zo goed mogelijke dienstverlening naar onze klanten. We leggen de focus op het continu verbeteren van kwaliteit en optimale zorg voor onze producten, diensten en processen. Vanzelfsprekend ligt daarmee de focus ook op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en samenwerkende partners. De processen binnen ons bedrijf worden op regelmatige basis geauditeerd en daar waar nodig aangepast.

Certificering voor ISO 14001:2015 is de internationale standaard in de milieumanagementsysteem norm. Het is voor ons niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving, maar het is tevens een managementtool die ons helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren. Met  de ISO 14001:2015 certificering wordt aangetoond dat wij de milieurisico’s beheersen en waar mogelijk voorkomen.