T 400/103

T 400/103 is een geconcentreerd polymeer dat wordt toegepast voor de versterking van de vlokvorming en verhoging van de sedimentatiesnelheid bij de afvalwaterzuivering, emulsiesplitsing en neutralisatieprocessen. Neutrale tot alkalische afvalstromen, met overwegend anorganische partikeltjes en colloïden, worden door gebruik van T 400/103 geklaard.


Veiligheids Informatie Blad
Bij aankoop van een of meerder Kluthe producten ontvangt u digitaal een link naar het veiligheidsinformatieblad. In andere gevallen kan een veiligheidsinformatieblad worden aangevraagd via info@kluthe.nl.