Water- en afvalwaterbehandeling

4 producten gevonden

T 400/A200-1

Een poedervormig afvalwaterbehandelingsproduct geschikt voor de nabehandeling van spoelwater, ontvettingsbaden, emulsies, coaguleringswater uit waterschermcabines. Met ingebouwde “floc-booster™”. Vormt sedimenterende vlokken. Beschikt over goede ontwaterende eigenschappen en reduceert het CZV-gehalte. T 400/A 200-1 is een poedervormig, hooggeconcentreerd, zwak zuur reagerend product. Het veroorzaakt geen storend schuim.

T 400/96

Gebruiksklare, vloeibare en hoog geconcentreerde vlokvergroter op basis van polyelectrolyt. Vergroot het opdrijvend vermogen van de vlokken en bevordert het verkrijgen van een heldere waterfase. Het product is zowel manueel als automatisch te doseren. Veroorzaakt geen storende schuimvorming.

T 400/72

Pasteus vlokmiddel op basis van kationische polyelektrolyten en geëmulgeerde hoogkokende paraffinische koolwaterstoffen. T 400/72 wordt voornamelijk toegepast wanneer het uitvlokken met traditionele vlokmiddelen moet worden versneld.

T 400/103

T 400/103 is een geconcentreerd polymeer dat wordt toegepast voor de versterking van de vlokvorming en verhoging van de sedimentatiesnelheid bij de afvalwaterzuivering, emulsiesplitsing en neutralisatieprocessen. Neutrale tot alkalische afvalstromen, met overwegend anorganische partikeltjes en colloïden, worden door gebruik van T 400/103 geklaard.