Streng toezicht op SVHC-stoffen

Bij de ontwikkeling en herformulering van producten maakt Kluthe zo min mogelijk tot geen gebruik van zogeheten SVHC-stoffen. Hiervoor gelden strenge Europese regels.

V: Om welke stoffen gaat het?
A: De European Chemicals Agency (ECHA) publiceert twee keer per jaar een lijst met ‘Substances of Very High Concern’: SVHC. Dat zijn stoffen die onder andere voldoen aan criteria voor indeling als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch (CMR).

V: Wat is het doel van deze lijst?
A: De stoffen die op de lijst terechtkomen, moeten geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën als er technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn of komen.

V: En als deze alternatieven er nog niet zijn?
A: Zodra stoffen zijn aangemerkt als SVHC, hebben leveranciers van de stof per direct een aantal wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van een nieuw veiligheidsinformatieblad en communicatie over het juiste gebruik. Ook moet de fabrikant ECHA informeren als de stof in meer dan een bepaalde concentratie in een product aanwezig is.

Lees hier alle artikelen uit In Process november 2022:

Energiezuinig werken
Zonder kwaliteitsverlies

Yes, we care
Kluthe werkt CO2-neutraal

Staalbouwdag 2022
Een zeer geslaagd congres

Toezicht op SVHC-stoffen
Hoe doen we dat?

Twee nieuwe tankreinigers
Levensmiddelen-gecertificeerd

Brandschoon en roestvrij
Dankzij Hakupur en Custos

Optimale online service
Met het HakuCare Digital Platform

.
.